تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

آیا می‌توان در پرداخت فطریه، میانگین قیمت دو جنس را پرداخت نمود؟
کسى که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، پس اگر مثلاً فطریه بعضى را گندم و فطریه بعض دیگر را از برنج بدهد [یا قیمت آن‌را بپردازد]، کافى است.

بخش احکام شهر سوال بر بال اندیشه ها


قوت غالب ما گندم و برنج به نسبتی تقریباً مساوی (۶۰ - ۴۰) است. آیا می‌توان جهت پرداخت فطریه احتیاط کرد و میانگین این دو را محاسبه و پرداخت نمود؟

کسى که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، پس اگر مثلاً فطریه بعضى را گندم و فطریه بعض دیگر را از برنج بدهد [یا قیمت آن‌را بپردازد]، کافى است.[۱] اما در پرداخت فطریه هر نفر، نمی‌توان نصف صاع را از یک جنس و نصف دیگر را از جنس دیگر داد.[۲] و اگر آن‌را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.[۳] پس قیمت دو جنس را در پرداخت فطریه یک نفر، نباید مخلوط کرد.

پی نوشت:
[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج ‌۲، ص ۱۸۱، م ۲۰۲۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
[۲]. آیت الله اراکى: مگر آن‌را به قصد قیمت فطره بدهد؛ آیت الله مکارم: مگر این‌که مخلوط آن دو، غذاى معمولى آن محلّ باشد.
[۳]. آیات عظام خوئى، زنجانى و سیستانى: اگر آن‌را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافى نیست؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج‌۲، ص ۱۷۸، م ۲۰۲۰.
برچسب ها : آیا می‌توان در پرداخت فطریه , میانگین قیمت دو جنس را پرداخت نمود؟ ,


ادامه مطلب...