تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

آیا می‌توان بجای تسبیحات اربعه، حمد خواند؟
شهر سوال ـ در رکعت سوم وچهارم، می توان بجای تسبیحات اربعه، حمد خواند. حال اگر در ركعت سوم یا چهارم می خواستید حمد بخوانید تسبیحات به زبانتان آمد، یا می خواستید تسبیحات بخوانید حمد به زبانتان آمد باید آن را رها كنید و دوباره حمد یا تسبیحات را که قصد کرده اید، بخوانید ولی اگر هر دو درنیّت شما بوده است هر كدام به زبانتان آید، كافی است

بخش نماز شهر سوال بر بال اندیشه ها


در رکعت سوم وچهارم، می توان بجای تسبیحات اربعه، حمد خواند. حال اگر در ركعت سوم یا چهارم می خواستید حمد بخوانید تسبیحات به زبانتان آمد، یا می خواستید تسبیحات بخوانید حمد به زبانتان آمد باید آن را رها كنید و دوباره حمد یا تسبیحات را که قصد کرده اید، بخوانید ولی اگر هر دو درنیّت شما بوده است هر كدام به زبانتان آید، كافی است.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع ، مسئله۱۰۱۲ و ذیل آن نظر آیت الله مکارم.

برچسب ها : آیا می‌توان بجای تسبیحات اربعه , حمد خواند؟ ,


ادامه مطلب...