تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

اصطلاح آب توبه واقعیت دارد؟ به چه عملی گفته می شود؟

غسل ,شهر سوال ـ چیزی با عنوان آب توبه در احکام شرعی نداریم؛ اما یکی از غسل های مستحب غسل توبه می باشد؛ مستحب است که انسان بعد از گناهی که انجام می دهد برای توبه، غسل کند.

بخش غسل شهر سوال بر بال اندیشه ها


چیزی با عنوان آب توبه در احکام شرعی نداریم؛ اما یکی از غسل های مستحب غسل توبه می باشد؛ مستحب است که انسان بعد از گناهی که انجام می دهد برای توبه، غسل کند.[۱]


[۱]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، القول فی الاغسال المندوبه. (مطابق با نظر مقام معظم رهبری)
برچسب ها : اصطلاح آب توبه واقعیت دارد؟ به چه عملی گفته می شود؟ ,


ادامه مطلب...