تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

آیا رقصیدن در مراسم تولد میان فامیل ها كه نامحرم آنجا هست مشکل دارد؟شهر سوال ـ رقص منشأ فساد است و اشكال دارد، خواه رقص زن براى زن، یا مرد براى مرد، و یا زنان براى مردان باشد؛ ولى رقص زن براى همسرش اشكال ندارد

بخش سایر مسائل شهر سوال بر بال اندیشه ها


رقص منشأ فساد است و اشكال دارد، خواه رقص زن براى زن، یا مرد براى مرد، و یا زنان براى مردان باشد؛ ولى رقص زن براى همسرش اشكال ندارد.[۱]

[۱]. آیت الله مکارم احکام بانوان سوال ۷۴۴.


برچسب ها : آیا رقصیدن در مراسم تولد میان فامیل ها كه نامحرم آنجا هست مشکل دارد؟ ,


ادامه مطلب...