تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

بهره های بانکی حرام است یا حلال؟
شهر سوال ـ وام مشروط به بهره، وام ربوى است از نظر شرعی جایز نیست؛ ولی پولى را كه بانك‏ها به عنوان سود مى ‏پردازند، در صورتى كه به صورت مضاربه و جعاله و امثال آن از عقود شرعیه با بانك قرارداد كنید و اطمینان داشته باشید كه با آن عقود عمل مى ‏شود جایز است

بخش سایر مسائل شهر سوال بر بال اندیشه ها


وام مشروط به بهره، وام ربوى است از نظر شرعی جایز نیست؛ ولی پولى را كه بانك‏ها به عنوان سود مى ‏پردازند، در صورتى كه به صورت مضاربه و جعاله و امثال آن از عقود شرعیه با بانك قرارداد كنید و اطمینان داشته باشید كه با آن عقود عمل مى ‏شود جایز است.[۱]

به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه براساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مى ‏شود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى ‏خرد تصرّف نماید.[۲]

 [۱]. ‏الاستفتائات جدید، آیت ‏اللّه ‏تبریزى، مسأله ۲۱۰۰.
 [۲]. آیت الله خامنه‌ای، اجوبة ‏الاستفتائات، س ۱۹۲۲.


برچسب ها : بهره های بانکی حرام است یا حلال؟ ,


ادامه مطلب...