تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

نظر اسلام درباره ختنه دختران
شهر سوال ـ در این زمینه از دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفتائی شده که ایشان در جواب فرمودند: ما فتوا بر منع آن داده ایم.

بخش سایر مسائل شهر سوال بر بال اندیشه ها


در این زمینه از دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفتائی شده که ایشان در جواب فرمودند:

ما فتوا بر منع آن داده ایم.[۱]


[۱]. دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی: / بخش استفتائات.


برچسب ها : نظر اسلام درباره ختنه دختران ,


ادامه مطلب...