شهر سوال بر بال اندیشه ها سلام و عرض ادب و احترام قصدمون برای ایجاد این سایت این بوده که سوالات دینی و اعتقادی که ممکنه بیش از سوالات دیگه ذهنمون رو مشغول کرده باشه رو با جوابشون اینجا قرار بدیم امیدوارم که استفاده کنید tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com 2020-07-31T12:43:24+01:00 mihanblog.com روش هایی برای غلبه بر عادت خودارضایی 2017-11-11T12:25:22+01:00 2017-11-11T12:25:22+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/930 abdolnabi solimani شهر سوال - تصمیم گیری اولین قدم است. شما باید تصمیم بگیرید این کار را کنار بگذارید. زمانی که این تصمیم را گرفتید، مشکل تا حد زیادی حل شده است.این تصمیم گیری باید فراتر از یک امید یا آرزو باشد. باید واقعا یک تصمیم باشد. در ادامه راهکارهایی ارائه شده است که به شما کمک می کند کنترل بیشتری بر تمایلات و عادات خود به دست آورید.بخش جوانان و نوجوانان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال - تصمیم گیری اولین قدم است. شما باید تصمیم بگیرید این کار را کنار بگذارید. زمانی که این تصمیم را گرفتید، مشکل تا حد زیادی حل شده است.این تصمیم گیری باید فراتر از یک امید یا آرزو باشد. باید واقعا یک تصمیم باشد. در ادامه راهکارهایی ارائه شده است که به شما کمک می کند کنترل بیشتری بر تمایلات و عادات خود به دست آورید.

بخش جوانان و نوجوانان شهر سوال بر بال اندیشه ها


]]>
چگونه جلوی سوء استفاده از عکس های خصوصی ام را بگیرم؟ 2017-11-11T12:17:06+01:00 2017-11-11T12:17:06+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/929 abdolnabi solimani شهر سوال - گرچه توصیه نمیکنیم به این وصلت، اما بهتر است اجازه دهید ایشان به صورت رسمی به خواستگاری بیاید. شاید برای رهایی از دغدغه فکری شما هم این، بهترین راه باشد. این کار باعث می شود که به صورت رسمی ایشان به خواستگاری بیاید و به صورت رسمی هم پاسخ بگیرد. در چنین شرایطی احتمال سوء استفاده ایشان از روابط و عکسهای قبلی شما هم کاهش میابد.بخش جوانان و نوجوانان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال - گرچه توصیه نمیکنیم به این وصلت، اما بهتر است اجازه دهید ایشان به صورت رسمی به خواستگاری بیاید. شاید برای رهایی از دغدغه فکری شما هم این، بهترین راه باشد. این کار باعث می شود که به صورت رسمی ایشان به خواستگاری بیاید و به صورت رسمی هم پاسخ بگیرد. در چنین شرایطی احتمال سوء استفاده ایشان از روابط و عکسهای قبلی شما هم کاهش میابد.

بخش جوانان و نوجوانان شهر سوال بر بال اندیشه ها


]]>
برای جبران شکست عشقی چکار کنم؟ 2017-11-11T12:10:22+01:00 2017-11-11T12:10:22+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/928 abdolnabi solimani شهر سوال - سعی کنید با خود شناسی بر احساس و هیجانات خود مسلط شوید و به صورت یک طرفه و تخیلی بدون اطلاع از احساس طرف مقابل، سرمایه گذاری عاطفی انجام ندهید و با احترام به خود و استقلال شخصیتی و برطرف کردن نیازها و کمبوده ها در کنار هم جنس خود و با اعتماد به نفس کامل و با هدف گذاری ارتباطتان را تنظیم کنید.بخش جوانان و نوجوانان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال - سعی کنید با خود شناسی بر احساس و هیجانات خود مسلط شوید و به صورت یک طرفه و تخیلی بدون اطلاع از احساس طرف مقابل، سرمایه گذاری عاطفی انجام ندهید و با احترام به خود و استقلال شخصیتی و برطرف کردن نیازها و کمبوده ها در کنار هم جنس خود و با اعتماد به نفس کامل و با هدف گذاری ارتباطتان را تنظیم کنید.

بخش جوانان و نوجوانان شهر سوال بر بال اندیشه ها


]]>
چرا ارث زن نصف مرد است؟ 2017-11-11T12:04:08+01:00 2017-11-11T12:04:08+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/926 abdolnabi solimani شهر سوال ـ اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: "زن وقتی كه شوهر كرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است".بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: "زن وقتی كه شوهر كرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است".

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>
آیا در نهج البلاغه زن را ضعیف و ناقص العقل معرفی کرده‌‌اند؟ 2017-11-11T12:00:58+01:00 2017-11-11T12:00:58+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/925 abdolnabi solimani شهر سوال ـ همانطوری که از متن روشن است، منظور از نقص عقل در این جا این است که شهادت زنان در دادگاه، مانند شهادت مردان نیست. و از همین جا نیز می توان فهمید که اصل مساله، در احساسات و عواطف زن است. چون یکی از عوامل متفاوت بودن احکام زن و مرد در اقامه شهادت قضائی، متفاوت بودن روحیات آنها و غلبه بیشتر احساسات در زن است.بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ همانطوری که از متن روشن است، منظور از نقص عقل در این جا این است که شهادت زنان در دادگاه، مانند شهادت مردان نیست. و از همین جا نیز می توان فهمید که اصل مساله، در احساسات و عواطف زن است. چون یکی از عوامل متفاوت بودن احکام زن و مرد در اقامه شهادت قضائی، متفاوت بودن روحیات آنها و غلبه بیشتر احساسات در زن است.

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>
اجبار در حجاب چرا؟ 2017-11-11T11:57:39+01:00 2017-11-11T11:57:39+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/924 abdolnabi solimani شهر سوال ـ روشن است که تمام جوامع كم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌كنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز كه خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌كند، محدودیت‌هایی وجود دارد. محدودیت‌های آن جامعه بر اساس اصول خاصی كه خود تعریف می‌كنند اعمال می‌شود.بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ روشن است که تمام جوامع كم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌كنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز كه خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌كند، محدودیت‌هایی وجود دارد. محدودیت‌های آن جامعه بر اساس اصول خاصی كه خود تعریف می‌كنند اعمال می‌شود.

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>
در مورد برتر بودن چادر و راههای مقابله با خودنمایی، مطالبی را بفرمایید؟ 2017-11-11T11:54:38+01:00 2017-11-11T11:54:38+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/923 abdolnabi solimani شهر سوال ـ حجاب منحصر در چادر و حتی مانتو نیست، بلكه هر لباسی كه غیر از وجه و كفین(دست ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریك و جلب توجه نامحرم نشود كافی است؛ ولی باید توجه داشت كه همان طور كه بقیه واجبات دارای مراتب مختلفی می باشند حجاب هم دارای مراتب خوب، متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب می شود.بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ حجاب منحصر در چادر و حتی مانتو نیست، بلكه هر لباسی كه غیر از وجه و كفین(دست ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریك و جلب توجه نامحرم نشود كافی است؛ ولی باید توجه داشت كه همان طور كه بقیه واجبات دارای مراتب مختلفی می باشند حجاب هم دارای مراتب خوب، متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب می شود.

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>
چرا زن نمی‌تواند چند شوهر داشته باشد؟ 2017-11-11T11:51:36+01:00 2017-11-11T11:51:36+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/922 abdolnabi solimani شهر سوال ـ زن تا وقتی در عقد مردی است و از او جدا نشده یا جدا شده اما عده طلاقش تمام نشده نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند. همچنین است اگر شوهر زن از دنیا برود و زن در دوران عده وفات باشد.بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ زن تا وقتی در عقد مردی است و از او جدا نشده یا جدا شده اما عده طلاقش تمام نشده نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند. همچنین است اگر شوهر زن از دنیا برود و زن در دوران عده وفات باشد.

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>
ایا زیبایی مرد برای زن مهم است؟ 2017-11-11T11:48:23+01:00 2017-11-11T11:48:23+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/921 abdolnabi solimani شهر سوال ـ مردان و زنان الگوها و معیارهای کاملا متفاوتی برای تحلیل زیبایی افراد اطراف خود دارند که با دیدن چهره یک فرد فورا او را با آن الگوها مطابقت داده و درباره زیبایی آن فرد رای می‌دهند. به تازگی مطالعه‌ای جدید زیباترین زنان و مردان دنیا را از دیدگاه هر کدام طبقه‌بندی کرده است.بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ مردان و زنان الگوها و معیارهای کاملا متفاوتی برای تحلیل زیبایی افراد اطراف خود دارند که با دیدن چهره یک فرد فورا او را با آن الگوها مطابقت داده و درباره زیبایی آن فرد رای می‌دهند. به تازگی مطالعه‌ای جدید زیباترین زنان و مردان دنیا را از دیدگاه هر کدام طبقه‌بندی کرده است.

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>
حقوق زنان در زندگی مشترک چیست؟ 2017-11-11T11:43:48+01:00 2017-11-11T11:43:48+01:00 tag:http://abdolnabisolimani.mihanblog.com/post/920 abdolnabi solimani شهر سوال ـ به نظر نمی‌رسد در هیچ موضوعی مربوط به حقوق زنان، به اندازه مسئله "زدن زن" توسط شوهر، به اسلام و قرآن حمله شده‌باشد!بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
شهر سوال ـ به نظر نمی‌رسد در هیچ موضوعی مربوط به حقوق زنان، به اندازه مسئله "زدن زن" توسط شوهر، به اسلام و قرآن حمله شده‌باشد!

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها

]]>