تبلیغات
شهر سوال بر بال اندیشه ها

اجبار در حجاب چرا؟
شهر سوال ـ روشن است که تمام جوامع كم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌كنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز كه خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌كند، محدودیت‌هایی وجود دارد. محدودیت‌های آن جامعه بر اساس اصول خاصی كه خود تعریف می‌كنند اعمال می‌شود.

بخش بانوان شهر سوال بر بال اندیشه ها
برچسب ها : اجبار در حجاب چرا؟ ,


ادامه مطلب...